5:06 PM

Manusia dan KITA

Alam ini terbina dari partikel-partikel yang tampak dan mempunyai jisim. Ini merangkumi daripada kewujudan makhluk hidup seperti mikroorganisma, tumbuh-tumbuhan, haiwan, dan manusia sehinggalah kepada kewujudan makhluk bukan hidup seperti pasir, air, gas, planet, matahari, cakerawala, gelombang dan sebagainya. Semuanya terbina daripada struktur yang paling asas, iaitu, elektron, proton, dan neutron. Sekompleks manapun sesuatu makhluk, ia tetap merupakan menifestasi tiga komponen tersebut. Oleh itu, alam ini dinamakan sebagai alam jirim atau alam material.

Oleh kerana ia terbina dari jirim, maka alam ini tidak boleh terlepas dari ketetapan yang memberikan mereka kerukunan dalam hakikat kewujudan mereka. Kerukunan ini diterjemahkan didalam bentuk hukum alam. Dan tiada satupun kewujudan makhluk jirim mampu melangkaui kerukunan dan ketetapan hukum alam ini. Diantaranya ialah, hukum masa dan ruang.

Ini kerana, proses interaksi yang sentiasa berlaku dari masa ke semasa merupakan satu proses yang berterusan dan menghasilkan output yang spesifik bergantung kepada jenis interaksi tersebut. Dan hasilan yang spesifik tersebut akan meneruskan interaksi yang lain dalam bentuk kitaran semulajadi yang besar. Oleh itu, walaupun interaksi tersebut merupakan proses yang berterusan, secara kumulatifnya, ia tetap memberikan nilai yang malar.

Dan apa yang menariknya, proses ini bukan berlaku secara individu atau perseorangan, akan tetapi ia berlaku keatas setiap jirim yang terdapat di alam ini dengan jumlah yang mustahil untuk dihitung. Hasilan dari interaksi tersebut pula, akan merubah persekitarannya samada ia akan membina atau memusnah interaksi sistem yang lain. Oleh kerana itulah, hukum masa merupakan sesuatu yang hampir mustahil untuk dimanipulasi oleh dunia jirim. Ini Kerana, pengeksploitasian kerukunan masa ini akan melibatkan proses memanipulasi keseluruhan interaksi jirim yang terdapat dialam semesta ini dalam erti kata lain, kemungkinan untuk ia berlaku teramat sangatlah kecil.

Begitu juga dengan ruang. Ruang atau dimensi merupakan keadaan dimana sesebuah jirim itu wujud dan berinteraksi. Selain itu, ia juga bertindak sebagai pengawas keseimbangan sesebuah interaksi jirim didalam alam ini. Sebarang tindakbalas dan output dari tindakbalas tersebut berlaku didalam ruang atau dimensi yang spesifik membolehkan ia dinilai, dihitung, dan dimanipulasikan.

Walaupun ruang memberikan sesuatu jirim itu autonomi untuk berinteraksi, akan tetapi interaksi tersebut tetap tidak mampu melangkaui ruang itu sendiri. Ini kerana, seperti yang telah dijelaskan diatas, interaksi jirim ini bukannya sedikit bilangannya, akan tetapi ia mencecah tahap mustahil untuk dibilang. Pemecahan kerukunan dimensi atau ruang ini akan mengakibatkan keseluruhan interaksi tersebut berkembang luas dan tidak boleh mencapai keseimbangan melalui proses kitaran semulajadi dan secara tidak langsung akan menjadikan interaksi tersebut musnah.

Bagaimana pula dengan manusia. Hakikat kewujudanya juga merupakan menifestasi tiga komponen tersebut. Dari interaksi diantara elektron, proton, dan neutronlah, maka terhasilnya jasad manusia secara kompilasi protein, karbohidrat dan pelbagai lagi struktur kimia organik. Oleh itu, jasad manusia ini juga tidak akan terlepas dari hukum alam tersebut.

Akan tetapi, jauh didalam diri manusia terdapat sesuatu kewujudan lain yang langsung tidak melibatkan sebarang interaksi dengan dunia jirim. Ia dinamakan sebagai perasaan, pemikiran, dan kepercayaan. Kewujudan ini membimbing manusia secara lahiriah dan merupakan faktor penentu kepada perbuatan dan tindakan manusia.

Kewujudan inilah merupakan hakikat kewujudan KITA yang sebenar. Kita bukanlah sebahagian dari dunia jirim ini, akan tetapi, kita merupakan suatu kewujudan yang jauh lebih kompleks dan langsung tiada kaitan dengan hukum alam ini. Kewujudan kita adakalanya diterjemahkan oleh ahli filosof sebagai roh. Roh ini pula merupakan paduan diantara pemikiran, keinginan dan naluri.

Diantara bukti yang meneunjukkan bahawa manusia ini merupakan sebahagian dari dunia jirim ialah:

1. Komposisi manusia itu sendiri sama dengan apa yang boleh didapati di dalam dunia jirim/material.

2. Jika tindakbalas kimia merupakan interaksi antara dua atau lebih partikel menghasilkan sesuatu sebagai penimbal, begitu juga dengan manusia dan alam, interaksinya dengan alam akan menghasilkan sesuatu sebagai penimbal samada baik atau buruk

3. Manusia memerlukan medium untuk melakukan proses interaksi seperti juga jirim lain

4. Manusia memerlukan satu sama lain bagi meneruskan kelangsungan kewujudannya di dunia ini seperti juga jirim/material

5. Manusia boleh dipengaruhi oleh persekitaran.

6. Manusia memiliki sifat-sifat kelemahan dan kekurangan seperti makhluk dunia jirim/material

7. Manusia tidak terlepas dari peraturan alam (Law of Nature) seperti masa, ruang, dsb. Seperti juga makhluk dunia jirim yang lain.

Oleh itu, ketahuilah sebenarnya dunia jirim ini hanyalah bagaikan pakaian dan apabila keseluruhan sistem ini hancur, kita akan tersedar bahawa kita sebenarnya adalah makhluk yang lemah dan hanya pemain didalam dunia jirim ini sahaja. Oleh itu, apa sebenarnya yang kita kejarkan selama ini hanyalah sementara sahaja dan tidak lebih daripada khayalan yang pasti akan musnah suatu hari nanti.

Kerana itulah

“Manusia merupakan sebahagian dari dunia ini, akan tetapi KITA bukan sebahagian darinya”

2 comments:

Anonymous said...

hope u have a shoutbox so we can comunicate

e-mam said...

I'll look forward into it. but, feel free to contact me at muhammad_afiq24@yahoo.com